Su Seviyesi TDS Probu

TDS Probe

Prob ve solenoid valfi dahil komple birleştirme

Ürün Kodu

TDS70001

Tanım

Buhar kazanını optimum verimlilik ve güvenilirlikte işletmek için sudaki Toplam Çözünmüş Katı Maddelerin (TDS) ölçülüp belli bir seviyeyi geçmemesi için kontrol edilmesi gerekir. Gennellikle su borulu kazanlar için ölçülen TDS seviyesinin hacmi 1,500 PPM’i, duman borulu kazanlar içinse 2,500 PPM’i geçmemelidir. Belirtilen figürler kesin olmamakla birlikte, kazan üreticisinin ya da su iyileştirme kimyagerinin önerileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Autoflame sistemi buhar basıncını oturtmak için buhar domu içinde bir sıcaklık ölçme sensörü bulundurur. Bu data akışı iletkenlik değerini düzeltmek için kullanılır.

Potansiyel polarizasyon problemleri ile de başa çıkılmaktadır. Prob, su örneğindeki oV değerini ya da gereğinden fazla ya da az birikmiş voltajı ölçer. Ölçülen polarizasyon voltaj datası iletkenlik hesaplamasında kullanılır. Autoflame sistemi elektrik enerjisini saniyede 10×300 mikrosaniyelik titreşimlerle salar. Bu da yerini örneklenen zamanın %0.6 sında salınım yaptığımız bir metoda bırakır. Frekans metodunu kullanan diğer imalatçılar elektrik enerjisini örneklenen zamanın %100 ünde yapar. Bu durumlarda polarizasyon probleminin gerçekleşme ihtimalini 167 kat arttırır!

TDS probu blöf sekansında oluşan türbülansın probun efektif bir şekilde ölçek dışı kalmasını ya da tortulaşmış katıların uzaklaştırılmasını sağlar.