Tarihçe

Kırk yılı aşkın bir sürede Autoflame bölgesel bir tedarikçiden; birinci sınıf, uluslararası seviyede bir kuruluşa dönüşmüştür.

Sağlam bir kazan tesisi uzmanlığı üzerine kurulmuş olan Autoflame, günümüzde yakma yönetim sistemlerinde global çapta pazar lideridir.

Autoflame Brendan Kemp tarafından 1972 yılında bir servis şirketi olarak kurulmuştur. Ortaya koyduğu yüksek kaliteli çalışma prensibi ve kazan tesisleri üzerine istisnai bilgi birikimi ile kısa sürede Londra ve İngiltere üzerinde pek çok firmanın kazanları ile ilgili ihtiyaçları için aranan firma haline gelmiştir.

Kazan dairelerinde çalışan mühendislerin tecrübelerinden hareketle, daha kesin ve güvenilir bir brülör kontrol mekanizmasının gerekliliği ortaya çıkarılmıştır. Bu da Autoflame’in Mikro Modülâsyon hava/yakıt oranı control cihazının dizaynındaki en önemli faktör olmuştur. Bu sistem brülör işleyişinde bir devrim yapmış, zamanla EGA (Egzoz Gazı Analizi), Data denetlemesi, su seviyesi kontrolü, baca gazı dönüşüm yönetimi ve daha bir çok yeniliği de bünyesine eklemiştir.

Autoflame, günümüzde global çapta 10,000 den fazla sistemle faaliyet göstermekte ve dünyanın pek çok prestijli şirketi tarafından kazan dairelerinde standart ekipman kategorisinde değerlendirilmektedir. Teknoloji merkezlerimiz aracılığı ile nerede olursa olsun gerekli servis ve kurulum desteğini sağlama garantisi verilmektedir.

Autoflame üretim tesisinde dizayn edip imal ettiği ürünleri üzerinde 7 adet dünya çapında patente sahip olmakta ve İhracat Başarısı (1996), Çevre (1997), ve İnovasyon (2007) alanlarında “The Queen’s Award for Enterprise” ödüllerini gururla taşımaktadır. Şirketimiz yıllar içerisinde kayda değer bir büyüme göstermiş, halihazırda da geniş ürün yelpazesine eklemeler yapmaktadır.

Autoflame’in yenilik ve yaratıcı mühendisliğe olan bağlılığı onu alanında dünya lideri yapmıştır. Bu temel değerler, günümüzde halen şirketimizin öne çıkan özelliği olmakta ve biz pek çok kuruluşun çevreye karşı sorumluluklarına ve verimlilik hedeflerine ulaşmasına yardım ettikçe gelecekte de var olmaya devam edecektir.