Çevre Politikamız

Yakma ürünlerimizin üretiminden, her alandaki günlük işlerimize Autoflame olarak daima yüksek çevre standartlarını baz alırız ve çevre sorumluluğuna büyük önem gösteririz. Pazarın öncüsü olmak, beraberinde pazara örnek olmayı getirir ve Autoflame üretimlerinin her alanında sağlık,güvenlik ve çevresel duyarlılığı göstermekte, düzenli olarak da hem müşterilerimizin hem de kendimizin çevreye yaptığı etkiyi düşürme çalışmaları yapmaktadır. ISO 14001 uyumluluğunda çalışmak Autoflame’in çevre politikasının temelini atmış ve çevreye yaptığımız etkiyi düşürecek şekilde hedeflerimize ulaşmamızı sağlamıştır.

  • Çevreye yaptığımız etkiyi minimum düzeye indirmek ve kirliliği azaltmak.
  • Sağlık ve güvenlik politikamızı çalışanlarımızın hastalanmasini ve sakatlanmasını önlemek için temel almak.
  • Fosil yakıtların daha efektif bir şekilde yanması, dolayısı ile de doğaya zararlı maddelerin salınımını azaltmak için düzenli olarak yenilik araısında olunması.
  • İşimizin gerektirdiği her türlü sağlık, güvenlik, çevre ve yasal yükümlülüğe uymak.
  • Yakma Yönetim Sistemlerimizin en katı insan sağlığı ve çevre koruması standartlarına dahi her alanda uymasını sağlamak.
  • Çevre Yönetimi programımızın hedeflerimizin ne denli ulaşıldığını görmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için düzenli olarak kontrol edilmesi.
  • Şirketimizin el kitabında yazdığı gibi katı standartlar oturtmak ve tüm bunların çalışanlar tarafından benimsenip sürekliliğinin sağlandığını denetlemek.

ISO 14001’e uygun olarak belirlenen bu esaslar Autoflame’in çevre politikasının temelini oluşturmakta ve hepsi Autoflame çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu el kitabında bulunmaktadır.